"Nintendo" เผย "รายได้" ของพนักงานญี่ปุ่นต่อปี กับวันหยุด 125 ต่อปีของพวกเขา!!!!!!! - LEONYXSTORE.COM

ตะกร้าสินค้า

“Nintendo” เผย “รายได้” ของพนักงานญี่ปุ่นต่อปี กับวันหยุด 125 ต่อปีของพวกเขา!!!!!!!