Prada เตรียมใช้ผ้าไนลอนรีไซเคิลทั้งหมดในไลน์การผลิตภายในปี 2021 ประเดิมด้วยกระเป๋าผ้า “Re-Nylon” - LEONYXSTORE.COM

ตะกร้าสินค้า

Prada เตรียมใช้ผ้าไนลอนรีไซเคิลทั้งหมดในไลน์การผลิตภายในปี 2021 ประเดิมด้วยกระเป๋าผ้า “Re-Nylon”